!!! VÍTEJTE V NAŠEM ESHOPU. Stále doplňujeme NOVÉ zboží.....

7. Závěrečná ustanovení

 7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

 7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy [email protected]

Doprava a platba

V současné době zboží zasíláme přes Českou poštu. Ceny jednotlivých přepravních metod naleznete níže.

Česká republika – při objednávce nad 3000kč je pošta ZDARMA

1, balík na poštu/do ruky                             120kč              dodání 24-48 hodin*

2, dobírka - balík na poštu/do ruku             160kč              dodání 24-48 hodin*

Slovensko – poštovné se platí vždy

1, doporučená zásilka / balík                       250kč              dodání 2-5 dní*

2, dobírka - doporučená zásilka / balík      300kč              dodání 2-5 dní*

 * Uvedené dodací lhůty platí pouze v pracovní dny. O víkendech většina přepravců zboží nepřepravuje.

Platby

 

Pro maximální spokojenost všech zákazníků v současnosti nabízíme 2 metody placení za zboží.

Dobírka: Platba pošťákovi při převzetí balíčku.

Platba převodem na účet: Zvolíte-li platbu převodem, na e-mail Vám společně s potvrzením objednávky zašleme instrukce k platbě. Poté je nutné dbát na správné vyplnění čísla účtu a var. symbolu ve Vašem internetovém bankovnictví. Ihned po připsání platby na náš účet bude objednávka expedována. Převod peněz mezi bankami obvykle trvá maximálně 24 hodin (v pracovní dny).

Bankovní spojení

mBank S.A.

Číslo bankovního účtu: 670100-2212760502/6210

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] nebo telefonním čísle (+420) 774 045 729

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

Kamila Jiroušová, Milady Horákové 1060/39, 500 06 Hradec Králové

Tel: (+420) 774 045 729  E-mail: [email protected]

 

V Hradci Králové dne 13. 6. 2020

 

contents ©2023 Kadado | Standa-David.com